18 december 2015 | 13:00
-

Zoeken | Excel functie

De Excel functie ZOEKEN (NL) of LOOKUP(EN) lijkt op de verticaal zoeken en horizontaal zoeken functies. Hoewel deze functie een toegevoegde waarde levert, zijn de mogelijkheden beperkt. De mogelijkheid om exact te zoeken ontbreekt namelijk binnen deze functie.

 

 

Te gebruiken in de volgende situatie:

  • Tabel met dynamische kopteksten
  • Het opzoeken of een bepaalde tekst of waarde in een tabel aanwezig is
  • Weergeven van bijvoorbeeld een klantnaam a.d.h.v. een klantnummer


Er is een video instructie zoeken beschikbaar binnen de gratis cursus "Zoeken en Vinden met Microsoft Office Excel".
De cursus bevat meerdere video instructies en als bonus de Excelbestanden met voorbeelden. Hoe je 10 dagen gratis toegang kunt krijgen tot deze waardevolle cursus is onderaan dit artikel te vinden.

Invullen van de ZOEKEN Functie (Syntax)

=ZOEKEN( [I] ; [II] ; [III]*)
* dikgedrukt is optioneel

I. Waar naar gezocht moet worden; Kan een tekst, waarde of een celverwijzing zijn.
II. Zoekbereik van de functie; is een bereik (bijvoorbeeld: “A1:D4”)
III. Resultaatbereik van de functie; is een bereik (bijvoorbeeld: “A1:D4”)

Als we de werking uitspreken dan is dat als volgt:

Zoek naar de waarde of tekst [I] in de eerste kolom van [II] en geef van de gevonden rij de uitkomst van de cel in de laatste kolom van [II] weer indien [III] niet is gevuld.

Indien [III] is gevuld dan wordt van de gevonden rij de uitkomst van de cel weergeven in de kolom van [III].
*Indien er gebruik gemaakt wordt van [III] kan er ook horizontaal gezocht worden.

Voorbeelden

Hieronder worden 8, verschillend ingevulde, zoeken functies besproken waarbij duidelijk wordt wat het aanpassen van een argument voor effect heeft op de uitkomst.

Dit bestand is een onderdeel van de Excel mini cursus Zoeken en Vinden met Excel functies
De afbeelding geeft een schermafdruk van het Excel bestand weer. Waarbij bereik A1 t/m C4 is gevuld met harde teksten. Het bereik A6 t/m A13 is gevuld met variaties van de ZOEKEN functie. En kolom B laat de formule zien die in de cel ervoor is ingevoerd.

Voorbeeld 1

=ZOEKEN( 1001 ; $A$1:$C$4 )

Er wordt gezocht naar de waarde 1001 binnen het absoluut gemaakte bereik “A1:C4”. Indien de waarde gevonden wordt zal de inhoud van de cel in de laatste kolom weergeven worden. In de cel “A2” wordt al direct de waarde 1001 gevonden, de laatste kolom van het bereik is kolom C. Daarom is de uitkomst van deze functie dus de tekst “Straat 1”.

Voorbeeld 2

=ZOEKEN( 1001 ; $A$2:$C$2 )

Het bereik binnen het 2de argument is nu aangepast naar een enkele rij en zijn nog steeds opzoek naar de waarde 1001. Omdat er nog geen tabel maar een enkele rij is geselecteerd geeft de functie het resultaat 1001, wat gelijk is aan de zoekwaarde. Je zou kunnen zeggen dat het geen zin heeft om dit op te zoeken omdat de zoekwaarde en uitkomst van de functie gelijk is. Dat klopt, maar wat als je bij benadering wil zoeken? Of wil controleren dat de waarde of tekst aanwezig is binnen tabel? Dan is deze korte functie natuurlijk een uitkomst.

Voorbeeld 3

=ZOEKEN( 1002 ; $A$2:$A$4 )

Zowel het eerste als het tweede argument is nu aangepast, we zoeken nu naar de waarde 1002 binnen het de 1ste kolom van de tabel. Er is dus geen gehele tabel maar een enkele kolom ingevoerd binnen het 2de argument. Daarom is het resultaat van de functie, net als in het 2de voorbeeld, de zoekwaarde zelf.

Voorbeeld 4

=ZOEKEN( 1002 ; $A$2:$A$4 ; $C$2:$C$4 )

Hier gebruiken we dezelfde functie als in voorbeeld 3 maar nu is het 3de argument ook gevuld. Hierdoor lijkt de werking erg op de Verticaal Zoeken (VERT.ZOEKEN) functie alleen geef je in het 3de argument een bereik in, in plaats van een kolomnummer. Het voordeel hiervan kan zijn dat het bereik niet 1 op 1 overeen hoeft te komen met het bereik in het 1ste argument. Je bent dus flexibeler maar helaas wel minder accuraat door het ontbreken van een argument waarmee je de methode van zoeken kan aangeven (exact of bij benadering).

Voorbeeld 5

=ZOEKEN( 1001 ; $A$2:$C$2 ; $A$4:$C$4 )

Nu hebben we ervoor gekozen om geen kolommen maar rijen te gebruiken in het 2de en 3de argument. Ook de zoekwaarde hebben we aangepast naar waarde 1001. In feite hebben we nu de functie zo gevuld dat hij lijkt op de Horizontaal Zoeken (HORIZ.ZOEKEN) functie. De zoekwaarde wordt gevonden op de eerste positie in de rij waarbinnen er gezocht wordt. In de 1ste positie van het bereik waarin het resultaten staan, vinden we de waarde 1003.

Voorbeeld 6

=ZOEKEN( 1003 ; $A$2:$C$2 ; $A$4:$C$4 )

Nu hebben we de zoekwaarde aangepast naar 1003 en dat is gelijk aan het resultaat van de Excel functie. Maar het is niet zo dat er 1003 gevonden wordt doordat deze te vinden is in het 3de argument. Zoals eerder aangegeven wordt er bij benadering gezocht i.p.v. exact. De waarde 1001 lijkt erg veel op de waarde 1003. Omdat de waarde 1001 gevonden wordt op de eerste positie zal de eerste positie van het bereik in het 3de argument weergegeven worden. Daarom is het resultaat de waarde 1003.

Voorbeeld 7

=ZOEKEN( "Genoeg" ; $A$2:$C$2 ; $A$4:$C$4 )

Om aan te tonen dat er bij benadering wordt gezocht is de zoekwaarde nu aangepast naar de tekst “Genoeg”. Deze tekst is niet te vinden in de tabel maar de waarde en teksten zijn alfabetisch ofwel oplopend gesorteerd. Doordat er bij benadering wordt gezocht word vind Excel de tekst “Bedrijf A”. De zoekwaarde valt alfabetisch gezien tussen “Bedrijf A” en “Straat 1”, “G” valt tussen de “B” en de “S” in het alfabet. Dat is de 2de positie daarom wordt dus ook de tweede positie in het 3de argument als resultaat gegeven.

Voorbeeld 8

=ZOEKEN( "aaaaaaa" ; $A$2:$C$2 ; $A$4:$C$4 )

De enige manier om een foutmelding te forceren voor uit deze functie is door de zoekwaarde een lagere waarde te geven. Binnen dit voorbeeld is de zoekwaarde de tekst “aaaaaaa” waardoor de functie dus een foutmelding als resultaat geeft.

Tips

Gebruik de zoeken functie alleen als je niet exact wil zoeken.

De zoeken functie heeft veel weg heeft van de VERT.ZOEKEN en HORIZ.ZOEKEN functies. Maar omdat de mogelijkheid ontbreekt om exact te zoeken binnen het bereik kan je deze beter spaarzaam gebruiken.

Gebruik altijd absolute celverwijzingen bij [II] en [III]

Zo voorkom je dat het bereik waarin gezocht wordt steeds met 1 rij verschuift indien je de functie kopieert.

Soortgelijke functies

Veel gemaakte fouten met Zoeken

  1. Niet absoluut maken van het bereik [II] of [III] van de functie.
  2. Indien je gebruik wil maken van de horizontaal zoeken variant, het [III] vergeten in te vullen.
  3. Geen overeenkomende bereiken binnen [II] en [III]

Gratis mini cursus

De gratis cursus Zoeken en vinden met Microsoft Office Excel bevat alle informatie welke je zojuist hebt gelezen. Daarnaast worden ook de soortgelijke functies volledig besproken. Om toegang te krijgen tot de proefles meld je jezelf aan op onze website. Nadat je jouw email adres hebt geverifieerd krijg je toegang tot onze leeromgeving. Deze is op te roepen door te klikken op de rode knop met de tekst “NAAR LEEROMGEVING” binnen “MIJN ACCOUNT”. Als je eenmaal binnen de leeromgeving bent klik je op de tab DEMO en voeg je de cursus toe.