Click and Know is in maart 2009 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In oktober 2015 presenteert Click and Know de nieuwe responsive website. Het aanbod wordt uitgebreid met Klassikale Maatwerk Trainingen en een nieuw concept. Met het nieuwe concept, een online cursus in combinatie met een kennissessie, wordt er gebroken met een aantal tradities binnen de onderwijssector:

  • Trainingen (of zoals de onderneming het noemt kennissessies) worden niet meer georganiseerd maar gepland in samenspraak met de cursisten.
  • Cursisten dienen eerst via e-learning kennis op te doen voordat er deelgenomen kan worden aan een kennissessie.

Ook zijn er een aantal e-learning vormen toegevoegd zoals:  

  • Social Learning waarbij deelnemers tijdens het cursustraject de lesstof met elkaar kunnen bediscussiëren.
  • Game Based Learning waarbij deelnemers tijdens het cursustraject de lesstof met elkaar kunnen bediscussiëren en strijden om het hoogste percentage kennisopname.

Er wordt nog steeds gewerkt met het “all you can learn” concept, ofwel toegang tot al het beschikbare cursusmateriaal. Het cursusmateriaal dient 2 doelen:

  • Voorbereiding voor het behalen van het Microsoft Office Specialist Certificaat (MOS)
  • Aanleren van een efficiëntere werkwijze die men op de werkvloer kan toepassen

Met het succesvol afronden van deze examens wordt een officieel, door Microsoft erkent, certificaat behaald waarmee deelnemers een pre hebben op de arbeidsmarkt.

Click and Know bied de cursussen voornamelijk op internet aan waarbij de nadruk wordt gelegd op video instructies. Naast deze video instructies bevatten de lessen vragen die gemaakt worden binnen de leeromgeving. Door dit volledig digitale concept is het mogelijk om vanaf elke locatie de cursus te volgen met gebruik van een pc of tablet. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de memotrainer. De kennis die is opgedaan tijdens de cursus wordt hierdoor beter onthouden door de cursist.

De oprichter van Click and Know is Richard Koolman 

LinkedIn-profiel van Richard Koolman weergeven Profiel van Richard Koolman weergeven