MemoTrainer en de Vergeetcurve

De MemoTrainer zorgt ervoor dat de kennis die u tijdens onze cursus opdoet tijdig herhaald wordt. Door deze tijdige herhaling doorbreekt u de vergeetcurve van Hermann Ebbinghaus.

Het resultaat: u blijft de kennis het beter onthouden en leert dus efficiënter.

MemoTrainer

Doorbreek de vergeetcurve!

Doet u mee met onze ontdekkingsreis? Stap dan even met ons mee de tijdmachine in naar het jaar 1885. In dat jaar ontdekte Herman Ebbinghaus, pionier in het leerpsychologisch onderzoek, de vergeetcurve. Hij was diegene die het bewijs leverde voor het bestaan van dit effect. De vergeetcurve toon het percentage van nieuw opgedane kennis dat gereproduceerd kan worden naar gelang de tijd verstrijkt. Binnen de afbeelding is te zien dat het percentage snel afneemt in de eerste uren en daarna afvlakt. Dit is natuurlijk een gemiddelde en er zijn nuances te maken.

Binnen zijn wetenschappelijk onderbouwd onderzoek toonde hij het volgende aan: Zinloos materiaal zal een diepere zakking weergeven dan emotioneel belangrijke informatie, dan blijft de curve dus hoger. Om een hoger percentage van de nieuwe opgedane kennis te kunnen reproduceren is herhaling van het stof de beste methodiek. Ofwel het is beter om vier keer een kwartier kennis op te doen gespreid over een langere periode, dan uren achter elkaar te blokken.

Vergeetcurve Memotrainer Grafiek

MemoTrainer™

Onze leeromgeving houd bij welke lessen u gevolgd heeft. Dat geldt ook voor de vragen die u juist of onjuist heeft beantwoord. Op basis van deze de tijd die is verstreken en hoe u de vragen heeft beantwoord stelt de Memotrainer™ een oefening samen. De geleerde kennis die u dreigt te vergeten wordt dus opnieuw herhaald.

Het zou omslachtig zijn om steeds te moeten inloggen op uw persoonlijke leeromgeving, voor het maken van een MemoTraining. Gelukkig kunt u de op maat gemaakte oefening ook maken op uw smartphone.

Door de Memotrainer™ app (Apple / Android) te installeren is het dus mogelijk om altijd en overal uw geheugen op te frissen. Daarnaast is de Memotrainer™ in te stellen op basis van uw persoonlijke wensen. Zo kunt U aangeven op welke dagen u een oefening wilt ontvangen. Maar ook het maximaal aantal vragen per dag is aan te passen.

U kunt de memotrainer dus zien als uw persoonlijke trainingscoach!